20 May 2011

First Aid Kit

Sebagai satu langkah untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan kami kepada tetamu-tetamu homestay, kini Homestay 270 di lengkapi First Aid Kid.